Constante

DUURZAAMHEID

(Her)Schrijven van het fundament

Duurzaamheid, een term die overal opduikt maar zelden écht wordt nageleefd. Een woord dat weerklinkt als eindeloos potentieel en een groenere planeet belooft, dat positiviteit en optimisme oproept. Maar het daagt ons ook uit te kijken naar de meest diepgewortelde aspecten van ons menselijk bestaan.

In ons bedrijf zijn we ervan overtuigd dat we elkaar kunnen ondersteunen in dit proces. Ieder mens, ieder bedrijf en iedere organisatie kan een positieve bijdrage leveren aan de wereld. We kunnen allemaal onderdeel worden van deze nieuwe beweging die strijdt voor een duurzame en leefbare planeet. We hebben allemaal onze unieke lichamen, hoofden, wijsheid, vaardigheden en talenten die we kunnen inzetten om de wegen naar de nieuwe toekomst te bouwen. 

Laten we dit duurzaamheidsverhaal niet nóg groter en complexer maken dan het al is. Het weergeven van alleen maar cijfers en vage grafieken is niet hetgeen waarvoor we hier zijn. We delen graag wat ons heeft geholpen om een nieuw landschap van hoop en vernieuwing in de meubelindustrie te creëren. Hoe we dingen ten goede veranderen. Van het grote denken tot de kleine stappen. 

(Her)Schrijven van het fundament

Duurzaamheid, een term die overal opduikt maar zelden écht wordt nageleefd. Een woord dat weerklinkt als eindeloos potentieel en een groenere planeet belooft, dat positiviteit en optimisme oproept. Maar het daagt ons ook uit te kijken naar de meest diepgewortelde aspecten van ons menselijk bestaan.

In ons bedrijf zijn we ervan overtuigd dat we elkaar kunnen ondersteunen in dit proces. Ieder mens, ieder bedrijf en iedere organisatie kan een positieve bijdrage leveren aan de wereld. We kunnen allemaal onderdeel worden van deze nieuwe beweging die strijdt voor een duurzame en leefbare planeet. We hebben allemaal onze unieke lichamen, hoofden, wijsheid, vaardigheden en talenten die we kunnen inzetten om de wegen naar de nieuwe toekomst te bouwen. 

Laten we dit duurzaamheidsverhaal niet nóg groter en complexer maken dan het al is. Het weergeven van alleen maar cijfers en vage grafieken is niet hetgeen waarvoor we hier zijn. We delen graag wat ons heeft geholpen om een nieuw landschap van hoop en vernieuwing in de meubelindustrie te creëren. Hoe we dingen ten goede veranderen. Van het grote denken tot de kleine stappen. 

Strategie & Doelen

Impact is het sleutelwoord. Elke dag kiezen we er opnieuw voor om ons in te zetten voor datgene waarvoor we hier zijn: structurele verandering teweegbrengen in de meubelwereld. En dat doen we vol overgave. Ons belangrijkste doel is om onze negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken door (1) ons gebruik van (primaire) grondstoffen te minimaliseren en (2) onze bedrijfsbrede CO2- uitstoot tot een noodzakelijk minimum te beperken. Tegelijkertijd streven we naar het maken van betekenisvolle positieve impact door bijdragen te leveren aan bosbeheer, biodiversiteit en (lokale) klimaatorganisaties. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn onze grote inspiratiebronnen.

Het raamwerk

Het (her)schrijven van de fundamenten. Occony werkt met ons ‘impact framework’ van eigen bodem dat elk nieuw project of ontwerp ondersteunt en is gebaseerd op het Circularity Deck, een wetenschappelijke benadering van Jan Konietzko. Het is een hulpmiddel dat tot ‘betere’ milieuprestaties leidt en ons een grotere stem geeft in het wereldwijde gesprek.

Het belangrijkste doel is een LCA (Life Cycle Assessment) die op objectieve wijze de impact meet van de producten en menselijke activiteiten op het milieu in de hele toeleveringsketen. De verwachting is dat deze methode zich de komende jaren als nieuwe standaard zal vestigen (in Europa) voor dergelijke metingen. Iets waar we sterk achter staan en erg enthousiast over zijn.

Van de eerste ontwerpen en het kiezen van grondstoffen tot de samenwerkingen en de productieketen zelf; dit zijn de vijf fundamentele pijlers die de manier waarop we werken veranderen.

Minder

Afstanden (houdt het lokaal), nieuwe materialen, niet-hernieuwbare energie, gewicht en verpakking.

Langer

Optimale levensduur, tijdloos design, remontabel en service & reparatie.

Opnieuw

Verhuizen, hergebruiken, opknappen, recyclen en biobased waar de natuur leidend is.

Schoon

Schone energie en materialen, VOS- en formaldehydevrij, niet-toxische
componenten en ‘biophilic’ ontwerp.

Informeren

Product- en procestransparantie, data- en supply chain management en end-of-life terugname.

Benieuwd naar meer? Neem contact op!

Zijn we er al?

We hebben een duidelijke stip op de horizon die ons stimuleert tot verbetering bij elke stap die we maken. Om de weg van duurzaamheid te blijven volgen en ernaar te streven een volledig Co2-neutraal merk te worden. Laten we teruggeven aan de plekken en mensen waar we als industrie te gretig zijn geweest. We willen niet alleen groei en overvloed bevorderen voor onszelf, maar voor de planeet als geheel. Als die uitvoering goed verloopt dan werken we toe naar een perfecte LCA- score, wat in feite betekent dat er geen sprake meer is van negatieve impact op onze natuurlijke omgeving.

Nu is het keerpunt, nu is Occony.

Strategie & Doelen

Impact is het sleutelwoord. Elke dag kiezen we er opnieuw voor om ons in te zetten voor datgene waarvoor we hier zijn: structurele verandering teweegbrengen in de meubelwereld. En dat doen we vol overgave. Ons belangrijkste doel is om onze negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken door (1) ons gebruik van (primaire) grondstoffen te minimaliseren en (2) onze bedrijfsbrede CO2- uitstoot tot een noodzakelijk minimum te beperken. Tegelijkertijd streven we naar het maken van betekenisvolle positieve impact door bijdragen te leveren aan bosbeheer, biodiversiteit en (lokale) klimaatorganisaties. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn onze grote inspiratiebronnen.

Het raamwerk

Het (her)schrijven van de fundamenten. Occony werkt met ons ‘impact framework’ van eigen bodem dat elk nieuw project of ontwerp ondersteunt en is gebaseerd op het Circularity Deck, een wetenschappelijke benadering van Jan Konietzko. Het is een hulpmiddel dat tot ‘betere’ milieuprestaties leidt en ons een grotere stem geeft in het wereldwijde gesprek.

Het belangrijkste doel is een LCA (Life Cycle Assessment) die op objectieve wijze de impact meet van de producten en menselijke activiteiten op het milieu in de hele toeleveringsketen. De verwachting is dat deze methode zich de komende jaren als nieuwe standaard zal vestigen (in Europa) voor dergelijke metingen. Iets waar we sterk achter staan en erg enthousiast over zijn.

Van de eerste ontwerpen en het kiezen van grondstoffen tot de samenwerkingen en de productieketen zelf; dit zijn de vijf fundamentele pijlers die de manier waarop we werken veranderen.

Minder

Afstanden (houdt het lokaal), nieuwe materialen, niet-hernieuwbare energie, gewicht en verpakking.

Langer

Optimale levensduur, tijdloos design, remontabel en service & reparatie.

Opnieuw

Verhuizen, hergebruiken, opknappen, recyclen en biobased waar de natuur leidend is.

Schoon

Schone energie en materialen, VOS- en formaldehydevrij, niet-toxische
componenten en ‘biophilic’ ontwerp.

Informeren

Product- en procestransparantie, data- en supply chain management en end-of-life terugname.

Benieuwd naar meer? Neem contact op!

Zijn we er al?

We hebben een duidelijke stip op de horizon die ons stimuleert tot verbetering bij elke stap die we maken. Om de weg van duurzaamheid te blijven volgen en ernaar te streven een volledig Co2-neutraal merk te worden. Laten we teruggeven aan de plekken en mensen waar we als industrie te gretig zijn geweest. We willen niet alleen groei en overvloed bevorderen voor onszelf, maar voor de planeet als geheel. Als die uitvoering goed verloopt dan werken we toe naar een perfecte LCA- score, wat in feite betekent dat er geen sprake meer is van negatieve impact op onze natuurlijke omgeving.

Nu is het keerpunt, nu is Occony.

12%

Minder gewicht

37%

Minder verpakking

100%

Uit de natuur