Ch. 01

Impact statement

Occony staat voor het maximaliseren van het gebruik van biologische recyclebare materialen. Daarbij optimaliseren we de levenscycli van grondstoffen en werken toe naar een positieve CO2 balans.

Ch. 02

Impact principles

Impact fundament

Gezonde materialen

De ingezette basis-materialen zijn cradle to cradle gecertificeerd en bevatten geen vluchtige organische stoffen (VOS/VOC). In elk ontwerp zoekt Occony naar de optimale balans.

Waste to furniture

De grondstoffen voor onze meubels zijn biologische afvalstromen.

Oneindig recyclebaar

Door het terugnemen van de grondstoffen na gebruik zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig voor het vervaardigen van een volgend product. Onze basis grondstoffen zijn oneindig recyclebaar.

Slim product ontwerp

Occony doet uitgebreid onderzoek naar de karakteristieken en bruikbaarheid van nieuwe duurzame materialen, constructies en afwerkingen. Alle producten en onderdelen zijn eenvoudig te (de-)monteren.

Extended Producer Responsibility

Occony neemt verantwoordelijkheid over grondstoffen in de gehele keten.

Schaalbaarheid

Met bewezen productie-technieken kan Occony elk ontwerp eenvoudig in grote aantallen produceren. Zo schalen we onze positieve ecologische impact.

Lokale productie

Productie van meubilair vindt plaats in Nederland.

Transparantie

Occony gelooft in een open organisatie, fijngevoelig voor samenwerking en feedback. Zo kunnen we ons proces continue verbeteren en komen we steeds een stap dichter bij een beter wereld. Schroom niet om contact met ons op te nemen voor vragen of het delen van ideeën.

Ch. 03

Sustainable development goals

Bijdrage Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Voor een betere wereld in 2030, is in 2015 door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Met de aanschaf van de gespecificeerde Occony producten levert u een positieve bijdrage aan onderstaande Duurzame Ontwikkelingsdoelstelllingen.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Investeringen in innovatieve productoplossingen ter gebruik van recyclebare materialen. Het organiseren en coördineren van nieuwe circulaire infrastructuur inclusief de retourname van grondstoffen.

Duurzame steden en gemeenschappen

Het mede leefbaar houden van de stad door lokaal consumentenafval effectief in te zetten in de verwerking van de producten.

Verantwoorde consumptie en productie

Een ketenbrede aanpak tegen onbezonnen consumeren door verantwoordelijkheid te nemen in efficiënt grondstofgebruik en het maken van contractuele innameafspraken met kopers.

Klimaatactie

Occony staat voor keerpunt. Een positieve invloed uitoefenen op de natuur en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Leven op het land

Het minimaliseren van het gebruik van nieuwe grondstoffen in elke vorm.

Partnerschap

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen leveranciers, producenten en klanten. Occony is de regisseur van gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen.

Ch. 03

Impact roadmap

Impact roadmap

Elke dag werken we aan de verbeteringen in onze bedrijfsvoering. Lees onze impact roadmap om te zien waar we in de toekomst staan.

Ch. 03

Partners

Partners

Het organiseren van een eco-systeem en het hergebruik van grondstoffen kan alleen in samenwerking met onze gewaardeerde partners.

Webdesign by Trashure Studio | copyright @2019 Occony

Nieuwsbrief