Occony Logo | Black 1x

Ch. 01

Missie

Missie

“Occony staat voor het maximaliseren van het gebruik van biologische recyclebare materialen. Met circulair product-ontwerp en in samenwerking met partners, optimaliseren we de levenscycli van deze materialen en kunnen hen meerdere keren inzetten. We werken toe naar een positieve CO2 balans in 2025.”

Ch. 02

Impact principles

Impact fundament

Ch. 03

Sustainable development goals

Bijdrage Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Voor een betere wereld in 2030, is in 2015 door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Met de aanschaf van de gespecificeerde Occony producten levert u een positieve bijdrage aan onderstaande Duurzame Ontwikkelingsdoelstelllingen.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Investeringen in innovatieve productoplossingen ter gebruik van recyclebare materialen. Het organiseren en coördineren van nieuwe circulaire infrastructuur inclusief de retourname van grondstoffen.

Duurzame steden en gemeenschappen

Het mede leefbaar houden van de stad door lokaal consumentenafval effectief in te zetten in de verwerking van de producten.

Verantwoorde consumptie en productie

Een ketenbrede aanpak tegen onbezonnen consumeren door verantwoordelijkheid te nemen in efficiënt grondstofgebruik en het maken van contractuele innameafspraken met kopers.

Klimaatactie

Occony staat voor keerpunt. Een positieve invloed uitoefenen op de natuur en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Leven op het land

Het minimaliseren van het gebruik van nieuwe grondstoffen in elke vorm.

Partnerschap

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen leveranciers, producenten en klanten. Occony is de regisseur van gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen.

Webdesign by Trashure Studio | copyright @2019 Occony

Nieuwsbrief