Occony & Corekees tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 1 november jl. is tussen Stichting Corekees en Occony een duurzame samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel positief bij te dragen aan de CO2-balans en daarmee het stimuleren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zoals vastgesteld door de Verenigde Naties.

Continue reading

Occony & DSM-Niaga | Ecor tekenen Memorandum of Understanding (MoU)

Occony werkt dagelijks aan gezonde producten van biologische materialen. Producten die bovendien zijn ontworpen om meervoudige levenscycli mee te gaan. Form follows nature.

Occony hanteert daarbinnen acht impact principes. Alle principes tezamen creëren een fundament waarmee de levenscycli van grondstoffen wordt geoptimaliseerd en waarin we toewerken naar een positieve CO2-balans.

Continue reading